เงื่อนไข และ ระเบียบการให้บริการ
: ทําเสน่ห์.com

รับทำเสน่ห์ เรียกคนรัก

ทำเสน่ห์ เรียกจิตคนรัก

www.ทําเสน่ห์.com

เงื่อนไขและระเบียบที่สมาชิกต้องทราบ

  1. เพจ/เฟสบุ๊คนี้ต่อไปเรียกว่า”เพจ”เป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลพิจารณาถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
  2. เมื่อสมาชิกท่านใดได้อ่านเงื่อนไขและระเบียบนี้แล้ว และตกลงที่จะให้ทางเพจดำเนินการตามความประสงค์ของท่านแล้ว ถือว่าท่านสมัครใจเองและยินยอมที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขแม้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็ตาม โดยไม่ได้ถูกบังคับข่มขู่หรือหลอกลวงแต่ประการใด
  3. หลังจากที่ทางเพจได้ดำเนินการตามที่ท่านตกลงให้แก่ท่านเสร็จไปแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ท่านจะต้องสะเดาะเคราะห์หรือเสริมดวงหรือเสริมบารมีหรือซื้อวัตถุมงคลหรือทำพิธี ใดๆ จากเพจ ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน เพจไม่ได้บังคับแต่ประการใด แต่หากท่านจะจะซื้อวัตถุมงคลหรือจะดำเนินการตามที่ทางเพจแจ้งก็เป็นเรื่องที่ท่านสมัครใจ เพจไม่ได้บังคับแต่ประการใด
  4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือการซื้อวัตถุมงคลหรือค่าใดๆ เมื่อท่านชำระหรือซื้อแล้ว เรียกเงินหรือขอเงินคืนไม่ได้

รายละเอียดของเพจ

ดูดวง,เสริมบารมี,เรียกจิตคนรักให้กลับมา,สะเดาะเคราะห์,ทำบ้านที่ดินเพื่อให้ขายได้,เครื่องรางของขลัง หรือ พิธีตามความเชื่อส่วนบุคคลต่าง ๆ

ทางเพจมีครูบาอาจารย์ที่มีความเชื่อวชาญ โดยทางเพจเป็น “ตัวกลาง” ระหว่างอาจารย์กับสมาชิกในทางออนไลน์ 

ขั้นตอนดำเนินงาน

  1. การดูดวง สมาชิกต้อง ส่งรายละเอียดของรูปภาพ วันเดือนปีเกิด และตอบข้อมูลตามที่ตัวแทนเพจถามผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น LineOA ของทางเพจ ผลของการที่ดูถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพจจะไม่เปิดเผย
  2. เรียกจิตคนรักให้กลับมา สมาชิกต้อง ส่งรายละเอียด รูปภาพ วันเดือนปีเกิดตนเองกับคู่รัก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำการดูดวงกับอาจารย์ก่อนเสมอ โดยเพจจะเป็นตัวกลางให้ และ สมาชิกจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผ่านการดูดวงในครั้งแรก และ ตัดสินใจจะทำตามหรือไม่ก็ได้ หากต้องการทำและอาจารย์ต้องการ เสื้อผ้า เล็บ ผม ประกอบพิธีเพิ่มเติม จะให้ส่งไปรษณีย์มาในภายหลัง ในส่วนของสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตัวถือศีลต่างๆ ที่ส่งผลถึงคุณภาพของพิธีของอาจารย์ ทางเพจจะให้คำแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เอง และจะต้องดูดวงตามช่วงเวลาถึงการปฏิบัติตัวนี้ และ เมื่ออาจารย์ได้ช่วยทำให้สมาชิกตามความประสงค์แล้ว หรือสุดความสามารถแล้ว ผลของการทำพิธีถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพจจะไม่รับผิดชอบใดๆ และ เพจจะไม่เปิดเผย จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกเป็นความลับ
  3. การเสริมบารมี,สะเดาะเคราะห์,ทำบ้านที่ดินเพื่อให้ขายได้,เครื่องรางของขลัง และ พิธีตามความเชื่อส่วนบุคคลต่าง ๆตามความประสงค์ของท่าน สมาชิกต้อง ส่งรายละเอียด รูปภาพตนเอง วันเดือนปีเกิดและบุคคลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง ทำการดูดวงกับอาจารย์ก่อนเสมอ โดยเพจจะเป็นตัวกลางให้และสมาชิกจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผ่านการดูดวงในครั้งแรกและ ตัดสินใจจะทำตามหรือไม่ก็ได้ หากต้องการทำและอาจารย์ต้องการสิ่งต่างๆ มาประกอบพิธีเพิ่มเติม จะให้ส่งไปรษณีย์มาในภายหลัง ในส่วนของสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตัวถือศีลต่างๆ ที่ส่งผลถึงคุณภาพของพิธีของอาจารย์ ทางเพจจะให้คำแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เอง และจะต้องดูดวงตามช่วงเวลาถึงการปฏิบัติตัวนี้ และ เมื่ออาจารย์ได้ช่วยทำให้สมาชิกตามความประสงค์แล้ว หรือสุดความสามารถแล้ว ผลของการทำพิธีถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพจจะไม่รับผิดชอบใดๆ และ เพจจะไม่เปิดเผย จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกเป็นความลับ

หากสมาชิกท่านใดเจตนา, กระทำการใดๆหรือกลั่นแกล้งเพจ หรือ วางแผนที่จะสร้างให้เพจเกิดความเสียหายใดๆ หรือ ถูกดำเนินคดีใดๆก็ตาม  เพจขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย

ทําเสน่ห์.com

เราเป็นสำนักไสยศาสตร์มีการ ดูดวง ทำวิธีของขลัง เป็นไสยศาสตร์โบราณ ตกทอดผ่านทางจิต ไม่มีในตำรา เปิดมาหลายสิบปี

ติดต่อเรา คลิก

CHANGE LANGUAGE

ทําเสน่ห์.com
เราเป็นสำนักไสยศาสตร์มีการ ดูดวง ทำวิธีของขลัง เป็นไสยศาสตร์โบราณ ตกทอดผ่านทางจิต ไม่มีในตำรา เปิดมาหลายสิบปี
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์
แชร์หน้านี้